Feb 19, 2017

Satu hati

Syaikh DR. Abdul Aziz Tharifi hafizhullah berkata:

Manusia hanya punya satu hati, jika hati itu tersibukkan oleh makhluq, ia akan tersibukkan dari Rabbnya.

No comments: